Jonge accountants steeds vaker vrouw

Geschreven door
Redactie JIF

Gepubliceerd
17 jun 2023

17 jun 2023 • door Redactie JIF

Het opleiden van nieuwe accountants staat hoog op de agenda van de brancheorganisatie NBA. Het lijkt erop dat procentueel steeds meer vrouwen kiezen voor het vak.

Van de 3703 Nederlandse accountants van zestig jaar of ouder, zijn er slechts 183 vrouw. Maar van de 604 beëdigde accountants onder de dertig jaar oud, zijn 247 vrouw. Dus wordt het steeds minder een typisch mannenberoep.

Dat concludeert Bartjens, de bekende rubriek in het FD. “De sector zelf heeft de kaarten in de strijd om studenten gezet op het opnieuw in de markt zetten van het accountantsberoep”, aldus de rekenmeester van de krant. “Dat doen ze door zichzelf als voorvechters van verduurzaming te afficheren, gebruikmakend van bestsellers als Chief Value Officer: Accountants Can Save the Planet van Mervyn King.”

Nieuwe thema’s als duurzaamheidsinformatie appelleren niet alleen aan mannen, ziet Bartjens, verwijzend naar de recente NBA-hackathon voor bachelorstudenten “waar ongeveer evenveel jonge vrouwen als jonge mannen op afkwamen”.

Niet langer mannenberoep

Eind 2022 telde Nederland 22.451 accountants, blijkt uit de jaarrapportage van de NBA; een afname van 175 ten opzicht van het jaar ervoor. Inmiddels is 24 procent van de accountants vrouw. “Maar berekenen we de sekseverdeling naar leeftijd, dan ontstaat een heel ander beeld”, aldus Bartjens.

“Het aantal vrouwen in de jongste generatie, de 30-minners, doorbreekt als eerste maar wel ruimschoots de 33%-barrière.” Dus durft de rekenmeester wel te concluderen “dat accountant onder 30-minners niet langer een mannenberoep is”.

Op JobsInFinance vind je het actuele aanbod accountant vacatures:

https://www.jobsinfinance.nl/vacatures/accountant/

FD: Bartjens ‘Mevrouw de accountant is meer dan welkom’