Minder salaris of promotie: een op de tien werknemers ervaart discriminatie

Geschreven door
Redactie JIF

Gepubliceerd
25 apr 2023

25 apr 2023 • door Redactie JIF

Zo'n 10 procent van de werknemers in Nederland voelde zich in 2022 gediscrimineerd op het werk. 35 procent van hen had naar eigen zeggen te maken met discriminerende opmerkingen, negeren of buitensluiten.

Ook zei 25 procent van de werknemers die zich gediscrimineerd voelden, minder kansen te krijgen op promotie. 17 procent vond dat ze te weinig betaald krijgen. Bedreigingen, geweld of agressief gedrag werden met 6 procent minder vaak genoemd.

De cijfers komen uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van statistiekbureau CBS en onderzoeksorganisatie TNO over discriminatie op het werk. 61.000 werknemers hebben die ingevuld.

Vooral afkomst, huidskleur, nationaliteit, leeftijd of geslacht zijn volgens de invullers oorzaken waardoor ze discriminatie ervaren. Van de vrouwen zei 4 procent zich gediscrimineerd te voelen vanwege hun geslacht. Bij de mannen was dat minder dan 1 procent.

Werknemers in de vervoers- en opslagbranche voelden zich in 2022 met 12 procent iets vaker gediscrimineerd dan werknemers in andere bedrijfstakken. In de bouw en de landbouw hadden werknemers naar verhouding juist minder vaak last van discriminatie. In die sectoren ging het om 6 procent.

'Als werkgever moet je hier in ieder geval over nadenken'
Statistisch onderzoeker Luuk Hovius van het CBS vindt het lastig om conclusies te trekken over verschuivingen of trends op basis van de cijfers van de NEA. Laat staan om uitspraken te doen over de oorzaken van verschillen tussen sectoren of geslacht. Daarvoor is meer onderzoek nodig.

Bovendien is het volgens Hovius niet goed mogelijk om de uitkomsten te vergelijken met eerdere jaren, omdat de onderzoekers dit jaar andere vragen hebben gesteld. "Dat kan leiden tot andere antwoorden."

Wel wijst Hovius erop dat werknemers die zich gediscrimineerd voelden, zich vorig jaar vaker ziek hebben gemeld dan hun collega's. Bovendien gaat het om een grote groep mensen die discriminatie ervaart op het werk.

"Een op de tien werknemers klinkt misschien als niet zo heel veel, maar dan hebben we het toch over ongeveer 800.000 mensen", licht de statistisch onderzoeker toe. "Als werkgever moet je hier in ieder geval over nadenken, het erover hebben en het aankaarten."

In juli publiceerde het CBS cijfers waaruit bleek dat 11 procent van alle inwoners van vijftien jaar en ouder zich in 2021 gediscrimineerd voelde. Hovius laat weten dat ook dat onderzoek een andere opzet had dan de NEA. Maar discriminatiegevoelens op het werk wijken volgens hem niet veel af van andere omstandigheden in de samenleving.

Antiracismecoördinator mist goede voorbeeld overheid
In februari bleek dat arbeidsdiscriminatie op basis van afkomst in de afgelopen vijftig jaar is toegenomen. Vooral moslims hebben daardoor minder kans op een baan.

Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, stelt tegen NU.nl over arbeidsmarktdiscriminatie in het algemeen dat de werkvloer bij bedrijven en instellingen "nog altijd" niet divers en inclusief is. Hij concludeert dat de overheid zelf niet het goede voorbeeld geeft.

"Kijk naar het rapport over discriminatie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken", licht de kritische regeringscommissaris toe. "Bij het Rijk zijn er bovendien nog geen verplichtingen over een diverse sollicitatiecommissie. Ik zie niet veel ontwikkelingen."

Discriminatie op de werkvloer treft ook stagiairs
Ook discriminatie van stagiairs is hardnekkig. Hierdoor lopen studenten al aan het begin van hun carrière tegen uitsluiting aan. Daarom wil Baldewsingh dat de stage- en arbeidsmarkt op de schop gaan.

Zo zei Baldewsingh in april vorig jaar een einde te willen aan het solliciteren voor een stageplek, iets wat het kabinet inmiddels onderzoekt. Een jaar later zegt de regeringscommissaris nog niet tevreden te zijn over de voortgang rond dat probleem. "Ik mis nog altijd echte concrete acties."

Leeftijdsdiscriminatie is een van de meest voorkomende vormen van arbeidsmarktdiscriminatie. Daar hebben zowel ouderen als jongeren last van. Het kabinet probeert leeftijdsdiscriminatie tegen te gaan met kortingen voor werkgevers die ouderen in dienst nemen. Ook zijn er subsidies voor werkgevers die personeel met een beperking in dienst nemen.

BRON: NU.nl