Hoogste loonstijging in 40 jaar; loonstijging hoger dan inflatie

Geschreven door
Redactie JIF

Gepubliceerd
06 apr 2023

06 apr 2023 • door Redactie JIF

Werkenden die iedere maand een stukje van hun koopkracht zien verdwijnen - zo ging het anderhalf jaar lang, maar dat is voorlopig voorbij. Tenminste, als je kijkt naar de gemiddelden. In maart stegen de lonen van werknemers die onder een cao vallen voor het eerst weer harder dan de prijzen.

De cao-lonen stegen die maand gemiddeld met 5,2 procent, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is de hoogste stijging in 40 jaar. De inflatie daalde juist naar 4,4 procent, mede geholpen door de energieprijzen die in korte tijd snel zijn gedaald.

Het is voor het eerst sinds juli 2021 dat werkenden er meer bij kregen dan dat de prijzen stegen. Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, benadrukt dat veel mensen er in de tussenliggende periode flink op achteruit zijn gegaan.

Discrepantie
"Op het dieptepunt was het verschil tussen de inflatie en de loonstijging 7 à 8 procent. Dat is een enorme klap. Sindsdien gaat het wel wat beter, maar voor mensen die voor hun koopkracht alleen de cao-loonstijging hebben, betekent het een behoorlijke min in de koopkracht."

In de eerste drie maanden van het jaar samen was de stijging van de lonen nog wel lager dan de inflatie. Het meest stegen de lonen in de horeca (8 procent), al was de stijging in die sector een jaar eerder nog het laagst. Dat de lonen in die sector zo zijn opgelopen komt deels door de verhoging van de minimumlonen per 1 januari.

Er zijn ook sectoren waar de lonen nog altijd minder stijgen dan de inflatie. Bijvoorbeeld in de zorg, de bouw en het onderwijs is dat het geval.

Hogere lonen
Het lijkt erop dat de loonstijgingen het komende jaar in het algemeen gaan doorzetten. Uit cijfers van werkgeversorganisatie AWVN blijkt dat er in steeds meer sectoren hogere loonsverhogingen worden afgesproken.

In cao's die afgelopen maand werden afgesloten ging het om een gemiddelde loonstijging van ruim 7 procent. Dat zijn afspraken die doorgaans later in het jaar worden doorgevoerd en dan ook terug te zien zijn op de loonstroken van werknemers.

Vakbond FNV zegt dat de strijd om meer loon doorgaat. "Het is nu zaak om de schade die de torenhoge inflatie van het afgelopen jaar heeft veroorzaakt snel in te halen", zegt vice-voorzitter Zakaria Boufangacha. "We zien dat veel bedrijven nog steeds hoge winsten halen, waarbij het geld niet bij het personeel terechtkomt. Zo komt de schade en het verlies in koopkracht alleen bij de werknemers te liggen."

BRON: NOS.nl