Minister Van Gennip (SZW) komt met hervormingsplannen voor de arbeidsmarkt

Geschreven door
Redactie JIF

Gepubliceerd
05 apr 2023

05 apr 2023 • door Redactie JIF

Middels een brief van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de (voorzitter van de) Tweede Kamer der Staten-Generaal geeft de minister een update voor wat betreft de voortgang van de uitwerking van het arbeidsmarktpakket. Hier volgt een kort overzicht van de voorgenomen maatregelen.

Middels het arbeidsmarktpakket zet het kabinet erop in dat mensen in flexibele contracten meer zekerheid krijgen over hun inkomen en hun rooster en dat schijnzelfstandigheid wordt teruggedrongen. 

De hervormingen van de arbeidsmarkt in hoofdlijnen:

  1. Werkenden en werkgevers geven hun arbeidsrelatie binnen de wettelijke kaders vorm op basis van de aard en inrichting van het werk en persoonlijke voorkeuren.
  2. Werkenden in flexibele contracten krijgen meer zekerheid.
  3. De verplichtingen van kleinere ondernemingen voor langdurig zieken worden teruggedrongen. 
  4. Bedrijven kunnen bij calamiteiten en crises hun werknemers aan zich blijven binden.
  5. Schijnzelfstandigheid wordt verminderd.
  6. Een leven lang ontwikkelen en van-werk-naar-werk worden gestimuleerd. 

Voor een uitgebreide toelichting op deze maatregelen verwijs ik naar de brief van minister Van Gennip.

BRON: Rijksoverheid.nl