In 2022 knalde factoring door het dak

Geschreven door
Redactie JIF

Gepubliceerd
30 mrt 2023

30 mrt 2023 • door Redactie JIF

Uit cijfers van branchevereniging FAAN blijkt dat 2022 een jaar van ongekende groei voor factoring  geweest is. Niet eerder is er zoveel omzet (+24%) overgedragen ter financiering van reguliere bedrijfsactiviteiten door het Nederlandse MKB.

FAAN voorzitter Lukas Anker constateert, kijkend naar de cijfers, dat mede door de torenhoge inflatie ondernemingen enorme vraagstukken hebben hoe men de prijsstijgingen kan financieren. Zeer actueel is hoe kom je aan voldoende werkkapitaal om je voorraden te kunnen aanvullen en je toekomstige investeringen te kunnen doen. Daar heb je door de prijsstijgingen veel meer financiering voor nodig dan een jaar geleden.

Werkkapitaal
Een structureel groeiend aantal van inmiddels ruim 7.000 bedrijven, van zzp tot grootbedrijf, gebruikt werkkapitaalfinanciering als de manier om groei via hun debiteuren en voorraden vorm te geven. Veel van deze bedrijven hebben na de ‘coronadip’ de stijgende lijn weer goed te pakken en het met +38% (tot meer dan 8 miljard) toegenomen financieringsgebruik is hiervan het bewijs.

Liquiditeit
De enorme toename van het gebruik van werkkapitaal laat zien dat bedrijven zoeken naar oplossingen voor een maximalisatie van de beschikbare liquide middelen via Asset Based Finance / Factoring oplossingen. Dit wordt ook mede veroorzaakt door toegenomen terughoudendheid bij reguliere financiers zoals standaard bankkrediet en investeerders door de geopolitieke spanningen. Groothandel, Industrie, Transport en Zakelijke Dienstverlening laten in 2022 allemaal forse groei zien. Factoring stelt bedrijven in deze sectoren in staat om de forse impact van prijsstijgingen op debiteuren en voorraadposities goed en flexibel vorm te geven, dit is mogelijk door dat veel factoringbedrijven een geïntegreerde koppeling hebben met de financiële administratie van de MKB-onderneming. Daardoor kunnen financieringslimieten binnen 24 uur worden verhoogd bij aanvullende financieringsbehoefte.

Grote verschillen
In 2023 hebben MKB Bedrijven te maken met onzekerheden die direct invloed hebben op het concurrentievermogen van ondernemingen. Inflatie, stijgende rente en volatiele energieprijzen zullen een beslissende impact hebben op de liquiditeitspositie van ondernemingen en de mogelijkheid om snel te reageren op veranderende marktomstandigheden. FAAN verwacht geen generieke toename, maar grote verschillen tussen sectoren. De groei van werkkapitaalfinanciering zal dit jaar verder doorzetten en bedrijven in staat stellen in te spelen op de omstandigheden. Cash is King lijkt in een toenemend aantal sectoren een beslissend concurrentievoordeel te zijn.

BRON: Accountancyvanmorgen.nl