Groot tekort aan accountants. Hogeschool Windesheim: ‘Als je zindelijk bent, word je aangenomen’

Geschreven door
Redactie JIF

Gepubliceerd
02 feb 2023

02 feb 2023 • door Redactie JIF

De instroom van studenten aan de accountancy-opleidingen neemt dusdanig af, dat hogescholen, grote kantoren en de NBA de noodklok luiden. Er moet iets gebeuren, want er komt alleen maar meer werk voor accountants.

Het tekort aan accountants op de arbeidsmarkt groeit en zal in de komende jaren alleen maar toenemen. Dat komt door de vergrijzing en steeds meer controlewerk. Maar ook door te weinig aanwas. Jongeren laten de accountancy-opleidingen massaal links liggen. De nood is inmiddels zo hoog dat bijna iedereen die zich aanmeldt bij de opleiding, welkom is. ‘Als je zindelijk bent en een rekenmachine kunt vasthouden, ben je aangenomen’, zegt Coen Bongers, hoofd van de opleiding accountancy aan Hogeschool Windesheim in Zwolle, in het Financieele Dagblad. Bongers wordt per 1 mei 2023 de nieuwe secretaris van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA).

Opleiding moet anders
Volgens Bongers kampt de opleiding met een enorm probleem. De studie duurt lang en studenten ervaren die als saai. Over de praktijkopleiding is Bongers eveneens kritisch. Hij hoort van studenten dat ze de werkdruk bij grote kantoren hoog vinden. Naast werken moeten ze studeren, terwijl er ook van alles in hun privéleven gebeurt. ‘Ze zitten in een fase waarin ze vaak gaan samenwonen, trouwen, een huis kopen, kinderen krijgen et cetera.’

Oplopende tekorten
ING-econome Katinka Jongkind schrijft in een rapport dat er nu al behoefte is aan circa 10 procent meer accountants. Volgens cijfers van de NBA is het aantal RA- en AA-accountants sinds 2021 met 2 procent afgenomen. De beroepsvereniging spreekt van een ‘urgent probleem’, zeker in het licht van de vergrijzing waardoor de komende jaren relatief veel accountants met pensioen zullen gaan. Andere landen kampen met hetzelfde probleem. Zo staat in België het beroep van accountant-fiscalist nu voor het eerst in de top-10 van zogenaamde ‘knelpuntberoepen’, beroepen waar werkgevers moeilijk aan personeel kunnen komen.

Opbrandende leraren
De accountancy-branche is niet uniek in haar problemen. In het onderwijs doen zich soortgelijke trends voor. Ook daar kampen bepaalde lerarenopleidingen (bijvoorbeeld Nederlands en Duits) al jaren met teruglopende studentenaantallen bij een vergrijzende beroepsgroep. Net als accountantskantoren ervaren middelbare scholen dat nieuwe medewerkers na een paar jaar opbranden en iets anders gaan doen. Een van de oorzaken is dat de praktijk niet aansluit bij de verwachtingen, en dat de opleiding er niet in is geslaagd een realistisch beeld van het vak te geven.

Coaching
Het onderwijs zoekt het onder meer in betere begeleiding en coaching van starters. Daarnaast zijn scholen blij met iedere zij-instromer: die mist weliswaar ervaring en opleiding, maar onderscheidt zich in motivatie. Bovendien zijn zij-instromers de spitsuur van het leven vaak al voorbij. Rust aan het thuisfront geeft meer ruimte om bij te scholen.

BRON: Accountancyvanmorgen.nl