Nederlandse topbestuurder vaker afgerekend op klimaatdoelstellingen

Geschreven door
Redactie JIF

Gepubliceerd
31 jan 2023

31 jan 2023 • door Redactie JIF

Nederlandse (grote) bedrijven rekenen hun topmanagement vaker af op het halen van duurzaamheidsdoelstellingen dan bedrijven elders in de wereld, zo concludeert Deloitte in het ‘CxO Sustainability Report’. In ons land is de beloning van 47 procent van de bestuurders mede afhankelijk van duurzaamheidsprestaties, in de rest van de wereld geldt dat voor 33 procent.

Op bestuursniveau zegt 84 procent van de Nederlandse leidinggevenden dat de klimaatverandering de komende drie jaar grote impact heeft op de bedrijfsvoering. Op dat punt scoren ze ook hoger dan hun collega’s wereldwijd, want van die groep geeft 61 procent aan tussen nu en 2026 grote impact van de klimaatverandering te zien. De meeste ‘C’s’ (iedereen met functies als CEO en CFO) zetten klimaatverandering in de top 3 van problemen, nog vóór innovatie, concurrentie bij het behouden en werven van talent, en supply chain-uitdagingen. Er wordt actie ondernomen, signaleert Deloitte: ‘Bovendien gaf 75 procent van de CxO’s wereldwijd aan dat hun organisaties hun duurzaamheidsinvesteringen het afgelopen jaar hebben verhoogd. Voor Nederland ligt dit percentage met 77 procent zelfs iets hoger.’

Talentschaarste in Nederland sterker voelbaar
Volgens de onderzoekers zijn naast klimaatverandering de strijd om talent en maatschappelijke crises als ongelijkheid en voedselonzekerheid in Nederland sterker voelbaar dan wereldwijd. ‘Talentproblemen worden gezien als het op één na meest urgente probleem om op te focussen, en sociale crises komen op de derde plaats.’ Relatief grote obstakels in ons land op weg naar duurzaamheidsverandering zijn zakelijke problemen op korte termijn (genoemd door 29 procent tegen 18 procent wereldwijd), de afwezigheid van een toegewijde duurzaamheidsfunctionaris (20 procent tegen 10 procent), gebrek aan ‘buy-in’ op het hoogste niveau (18 tegen 10 procent) en plus het gebrek aan vraag van klanten naar duurzame goederen en diensten (18 tegen 12 procent).

Klimaatdoelen botsen niet met groei
Emissiebepalingen zijn voor Nederlandse bestuurders het grootste probleem dat van invloed is op hun bedrijven (45 procent). Daarnaast noemt 44 procent de operationele impact van klimaatgerelateerde rampen en weersomstandigheden als grootste zorg. Ook dat is anders dan in de rest van de wereld: daar zien de topbestuurders vooral grondstoffenschaarste als probleem. ‘Ondanks deze zorgen bestaat er bij 78 procent van de CxO’s wereldwijd, en bij 84 procent van de Nederlandse CxO’s, toch enig optimisme dat de wereld voldoende stappen onderneemt om de ergste gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.’ Sterker nog: voor 91 procent van de bestuurders in ons land staat vast dat het behalen van klimaatdoelen het realiseren van economische groei niet in de weg staat. Nederlandse topmanagers voelen in vergelijking met hun internationale collega’s minder druk van buitenaf (door regelgeving en activisme) om tot actie over te gaan. 56 procent zegt door die factoren meer werk te hebben gemaakt van duurzaamheid, gemiddeld is dat 61 procent.

Meer bewustzijn, maar niet per se meer actie
De verschillen worden volgens Deloitte verklaard door de de samenstelling van de Nederlandse economie per sector. Met een sterke bankensector, aanzienlijke consumentenmarkten en een sterke focus op energie, hulpbronnen en infrastructuur, komen duurzaamheidsfactoren vaker voor in de bedrijfsplanning in Nederland.’ Er lijkt dus meer duurzaamheidsbewustzijn en actiebereidheid te zijn in ons land, ‘maar dit heeft zich niet altijd vertaald in het soort tastbare actie dat in andere delen van de wereld wordt gezien’. Zo ligt de focus in Nederland meer op het gebruik van energiezuinige of klimaatvriendelijke machines, technologieën en apparatuur, terwijl wereldwijd het accent ligt op het gebruik van duurzamere materialen en efficiënter energieverbruik. ‘Nederlandse CxO’s zien het werven/behouden van werknemers, merkherkenning en reputatie, innovatie en klanttevredenheid als de belangrijkste voordelen van hun huidige duurzaamheidsinspanningen. Wereldwijd ligt de nadruk op merkherkenning en reputatie, klanttevredenheid en innovatie.’

Deloitte baseert de conclusies op een enquête onder 2.016 zogeheten ‘C-level executives’ in 24 landen. In Nederland werden er daar 55 van bevraagd. Van hen is 42 procent CEO; 9 procent is CFO. Die CFO is in een kwart van de gevallen (mede) verantwoordelijk voor de duurzaamheidsdoelstellingen. Alle bedrijven boeken een jaaromzet van meer dan een half miljard dollar.

BRON: Accountancyvanmorgen.nl