Aantal toegevoegd notarissen voor het eerst sinds ontstaan functie niet gegroeid

Geschreven door
Redactie JIF

Gepubliceerd
24 jan 2023

24 jan 2023 • door Redactie JIF

Voor het eerst sinds het ontstaan van de functie toegevoegd notaris is het aantal niet gegroeid. Het aantal bleef in 2022 steken op 224. Wel was er een groei van het aantal kandidaat-notarissen; er kwamen er afgelopen jaar twintig bij, wat uitkomt op 1972. Het aantal notarissen nam met vier af en kwam uit op 1234.

De KNB telt in totaal nu 3430 leden. Slechts dertig procent van de notarissen is vrouw. In 2020 was dit nog 27 procent. Een sterk contrast met de kandidaat-notarissen, waarbij maar liefst 71 procent vrouw is (in 2020 was dit nog 69 procent). Vrouwen verliezen alleen terrein bij de toegevoegd notarissen, al zijn de vrouwen ook daar nog altijd in de meerderheid: 29,5 procent is man, terwijl dit in 2020 nog 28 procent was.

Notariaat top 30
Uit de Notariaat top 30 bleek dat het notariaat in totaal voor zo’n zestig procent uit vrouwen bestaat, maar dat zij voornamelijk de functies van toegevoegd en kandidaat-notaris bekleden. Bij vier kantoren bestaat het notariaat zelfs voor meer dan tachtig procent uit vrouwen; bij Olenz Notarissen, Hartman LMH (beide tachtig procent), Stibbe (81,3 procent) en Schut van de Ven (82,4 procent).

Het is weinig verrassend dat notarissen gemiddeld ouder zijn dan kandidaat-notarissen. 65 procent van de Nederlandse notarissen is tussen de vijftig en zeventig jaar oud. Kandidaat-notarissen bestaan voor wel zestig procent uit twintigers en dertigers. Toegevoegd notarissen zweven ertussenin; 42 procent van hen is veertiger, wat dat de grootste leeftijdscategorie maakt.

In totaal kent ons land 901 notariskantoren; elf minder dan vorig jaar. Iets minder dan de helft hiervan, namelijk 433, is een eenmanskantoor.

BRON: Advocatie.nl