Aantal zzp’ers blijft groeien

Geschreven door
Redactie JIF

Gepubliceerd
10 jan 2023

10 jan 2023 • door Redactie JIF

Jongeren willen niet meer onder een baas werken: aantal zzp’ers blijft groeien

Ondanks de oorlog in Oekraïne, de daaropvolgende energiecrisis, stijgende inflatie en fors hogere rentes deed de arbeidsmarkt het bijzonder goed in 2022 met een recordaantal vacatures, een extreem lage werkloosheid en stijgende lonen. Dit jaar belooft het wat grimmiger te worden met meer clashes om hoger loon en een licht oplopende werkloosheid.

De werkdruk blijft een probleem en de groei van het aantal zzp’ers zet door. Vooral jongeren worden steeds vaker zelfstandig ondernemer Dat signaleren arbeidsmarktdeskundigen en bevestigen cijfers van het CBS en de Kamer van Koophandel.

In een krappe arbeidsmarkt waar de banen voor het oprapen liggen, zou je verwachten dat het aantal zzp’ers afneemt. Het tegendeel is waar. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek steeg het aantal zelfstandig ondernemers in het derde kwartaal naar 1,2 miljoen. Vooral in de zorg- en welzijnsberoepen groeit het aantal hard, gevolgd door technische, commerciële en ICT-beroepen.

Arbeidsmarktdeskundigen verwachten dat de trend dit jaar doorzet. Zelf de regie houden over je werktijden en beter verdienen spelen een belangrijke rol, aldus arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes van het UWV. ,,Vooral in krappe sectoren waar met roosters wordt gewerkt, zoals in de kinderopvang, zorg en het onderwijs, geven mensen aan dat ze zelf over hun werktijden willen gaan.”

Opvallend is ook dat de animo onder jongeren groeit om een eigen bedrijf te beginnen. Volgens het CBS is er een substantiële stijging (11 procent) in de leeftijdscategorie tussen de 25 en 40 jaar. Zij hebben minder de behoefte om onder een baas te werken en worden vaak al op school gestimuleerd om voor zichzelf te beginnen, verklaart Witjes.

Lonen

De cao-lonen stegen vorig jaar gemiddeld met 3,2 procent ten opzichte van 2021, de grootste toename sinds 2008. In november kwam de cao-loonstijging zelfs uit op 6,4 procent. Uitzonderlijk en historisch, zeggen experts. Toch zullen weinig werknemers dat zo ervaren. De inflatie steeg nog veel harder, waardoor de koopkracht afnam. Of het dit jaar beter wordt? Arbeidsmarktdeskundige Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit Tilburg, verwacht dit jaar in elk geval meer ‘clashes’ tussen vakbonden en werkgevers.

Vakbonden zullen met het oog op de gestegen inflatie en dalende koopkracht harder op de trom slaan, terwijl een deel van de werkgevers juist op de rem trapt. Vakbond FNV houdt de stevige lijn vast, bevestigt FNV-woordvoerder José Kager. ,,We hebben wel gemerkt dat mensen in actie willen komen voor een goede cao. En dat zullen we ook dit jaar volop zien.” De FNV heeft in oktober een looneis neergelegd van 14,3 procent. Of de trend van de cao-lonen doorstijgt dit jaar, durft woordvoerder Jannes van der Velde van de werkgeversorganisatie AWVN niet te zeggen. ,,We kunnen de komende tijd relatief hoge cao-afspraken verwachten. De loonafspraken gaan altijd met een vertraging van een jaar omhoog.”

Hij tempert wel de verwachtingen: de loonstijging is een gemiddelde én niet alle bedrijven zijn tegelijkertijd aan de beurt met hun cao’s. ,,En er zijn bedrijven waar ruimte is voor grotere loongroei, maar er zijn ook bedrijven waar dat niet het geval is.” UWV-hoofd arbeidsmarktinformatie Rob Witjes denkt dat veel afhangt van hoe de inflatie zich dit jaar ontwikkelt. ,,Hoe meer de hogere prijzen in de portemonnee worden gevoeld, hoe meer het naar de cao-tafels wordt gebracht.”

Werkloosheid

Uitzonderlijk en historisch was 2022 ook zeker qua vacatures en werklozen. Niet eerder waren er zoveel vacatures als vorig jaar. Op het hoogtepunt, in de zomermaanden, stonden er ruim een half miljoen vacatures open. Ook waren er niet eerder zo weinig werklozen als in 2022. Ook stonden er rond die tijd tegenover 100 werklozen zo’n 143 vacatures open, een record. Het CBS moet nog met het definitieve werkloosheidscijfer komen, maar naar verwachting is het jaargemiddelde 3,6 procent, uitzonderlijk laag.

Of dat dit jaar zo blijft? Zo extreem krap als de arbeidsmarkt was, zal die niet blijven, vermoedt de UWV-expert. In de tweede helft van vorig jaar zag hij al wat ‘voorzichtigheid in de economie sluipen’. Het aantal vacatures is licht afgenomen en het aantal werklozen loopt voorzichtig op. Toch maakt hij zich geen zorgen. ,,Ik verwacht dit jaar geen massale ontslagen, het aantal faillissementen zal waarschijnlijk laag blijven.” Hij vermoedt dat de werkloosheid iets stijgt en net onder het niveau van 2021 (4,2 procent) blijft. Daarin volgt hij de voorspellingen van de economen van banken en het Centraal Planbureau, die uitgaan van ongeveer 4 procent.

Belangrijk is, aldus Witjes, wat bedrijven doen met gestegen kosten van grondstoffen, materialen en personeel. ,,Het is een ingewikkelde balanceeract voor bedrijven. Ze moeten de kosten doorberekenen aan klanten, maar dat heeft gevolgen voor de omzet en dat heeft weer gevolgen voor het personeel. Bedrijven zullen wellicht moeten reorganiseren. Tegelijkertijd hebben werkgevers gezien dat ze geen personeel kunnen verliezen. Dat wordt dus koorddansen.”

Personeelskrapte

Mocht Nederland in een milde recessie terechtkomen, waar de meeste economen op rekenen, dan is het gedaan met de extreme personeelskrapte. Maar de arbeidsmarktexperts wijzen erop: het zal slechts een tijdelijke dip opleveren, zoals het eerste coronajaar. ,,Er is en blijft sprake van een structureel tekort aan personeel”, zegt hoogleraar Wilthagen. Dat het tekort aan personeel niet zomaar verdwijnt, heeft alles te maken met demografische ontwikkelingen. Er zijn meer mensen die de arbeidsmarkt verlaten dan mensen die de arbeidsmarkt betreden.

De komende jaren gaat nog een flinke groep 60-plussers met pensioen die werkzaam is in de transport, logistiek, industrie, bouw, onderwijs, zorg en bij de overheid. ,,Dat zal de krapte verder aanwakkeren. We zitten nog lang niet op de piek van de vergrijzingsgolf’’, zegt Witjes. Het geeft werkgevers stof tot nadenken: veel werknemers ervaren nu al een hoge werkdruk als gevolg van dat personeelstekort.

In een recent onderzoek gaf een groeiende groep werkgevers aan dat zij die werkdruk bij medewerkers zien oplopen én er niet zo zeker van zijn dat ze hun mensen dit jaar kunnen vasthouden. Innovatie kan een oplossing zijn voor de krapte en de hoge werkdruk, maar Witjes verwacht niet dat dit hét jaar van de technologische vernieuwing wordt. ,,Er zal dit jaar vooral bij grotere bedrijven meer geïnvesteerd worden in technologie en digitalisering, maar voorlopig zal de werkdruk op veel plekken een probleem blijven.”

Uit KvK-cijfers blijkt dat het aantal ingeschreven ondernemers van 20 tot 24 jaar sinds 1 januari 2018 is gestegen van 32.523 naar 76.697 op 1 januari 2023. In de leeftijdscategorie van 25 tot 29 jaar gaat het om een stijging van 55 procent naar een totaal van 117.763 jonge ondernemers, in de leeftijd van 30 tot 34 jaar is het een stijging van 51 procent naar 141.663. Het gaat om zzp’ers die minimaal 15 uur werken in hun bedrijf. Ze zijn vooral actief in zakelijke dienstverlening, gezondheid, detailhandel en bouw, maar ook cultuur, sport en recreatie springen eruit.

Witjes en Wilthagen verwachten dat de trend van flexibilisering doorzet, vooral ook onder jongeren. Zij hoeven niet zo nodig vijf dagen te werken, zij vinden andere dingen, zoals zinvol werk en vrije tijd, belangrijk. Volgens AWVN hoeft dat geen probleem te zijn: ,,Voor ons is het belangrijk dat het werk gedaan wordt. Dat kan door mensen in vaste dienst maar net zo goed door zzp’ers”, aldus Jannes van der Velde. Volgens de woordvoerder kan het wel een probleem worden als de personeelskosten voor werkgevers hard oplopen en doorberekend worden aan klanten. Van der Velde: ,,Deze ontwikkeling vraagt van werkgevers dat ze een flexibele geest hebben en hun best doen om mensen te verleiden om voor ze te komen werken. We zeggen overigens niet: iedereen moet voltijds werken. Maar een paar uur extra in de week zou wel kunnen helpen.”

Bron -> https://www.ad.nl