Cao-lonen stegen in 14 jaar niet zo hard als in 2022, maar inflatie steeg veel harder

Geschreven door
Redactie JIF

Gepubliceerd
05 jan 2023

05 jan 2023 • door Redactie JIF

De cao-lonen zijn sinds 2008 niet zo hard gestegen als afgelopen jaar. Toch was die stijging lang niet genoeg om de inflatie te compenseren.

Het afgelopen jaar stegen de cao-lonen met 3,2 procent, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De lonen stegen in 2022 het meest in het onderwijs (5,2 procent). De bedrijfstak vervoer en opslag (4,6 procent) is de tweede grootste stijger in 2022. In de sectoren landbouw en visserij en de energievoorziening stegen de lonen het minst met zo'n 2,0 en 2,2 procent.

Dit gaat om daadwerkelijke loonstijgingen in 2022. De hogere percentages die in de laatste maanden van vorig jaar in cao's voor 2023 en later zijn afgesproken, zijn hierin nog niet terug te zien.

De inflatie was zo'n 10 procent. Dat betekent dat werkenden er per saldo in 2022 op achteruit zijn gegaan. Zo'n groot verschil tussen inflatie en loonstijging heeft het CBS sinds de start van de metingen in 1973 niet gezien.

Meer loonsverhoging

Vakbonden vinden dat de lonen sneller moeten stijgen. Ze krijgen daarbij steun van De Nederlandsche Bank, die zegt dat veel bedrijven genoeg winst maken om de lonen nog meer te kunnen verhogen.

Volgens werkgeversvereniging AWVN zijn er voor 2023 in veel sectoren hogere loonsverhogingen afgesproken. De laatste maanden worden er afspraken gemaakt voor meer dan 6 procent meer loon. Daar profiteren lang niet alle sectoren van.

Voor 200.000 werkenden lijkt er voor dit jaar niet meer dan 2,5 procent meer loon in het vat te zitten, omdat de afspraken zijn gemaakt voordat de inflatie doorschoot naar meer dan 10 procent.

Kabinetsmaatregelen

Om de inkomens van werkenden te verhogen heeft het kabinet ook een aantal maatregelen genomen. Zo is de belasting op arbeid sinds 1 januari omlaaggegaan en is het minimumloon fors gestegen.

En om de koopkracht van alle huishoudens te ondersteunen is het prijsplafond voor energie ingegaan. Het Centraal Planbureau verwacht dat mede daardoor de koopkracht van een doorsnee huishouden in 2023 met 3,9 procent stijgt.

Bron:NOS