Nederland telt steeds meer organisatieadviseurs en accountants

Geschreven door
Redactie JIF

Gepubliceerd
29 nov 2022

29 nov 2022 • door Redactie JIF

Nederland telt steeds meer hoogopgeleiden. Binnen de bedrijfseconomische en administratieve beroepen was de groei de afgelopen decennia het hoogst onder bedrijfskundigen, organisatieadviseurs en accountants.

Dat meldt economenwebsite ESB. In 1981 had nog maar ruim elf procent van de 15- tot 75-jarigen een hbo- of universitair diploma, maar dat percentage is sindsdien gegroeid naar 35,5 procent in 2021.

Binnen bedrijfseconomische en administratieve beroepen groeide het aantal hoogopgeleiden in absolute zin het meest onder bedrijfskundigen en organisatieadviseurs (+46.000) en onder accountants (+31.000). Niet verbazend is verder dat de grootste groei te vinden is binnen ICT-beroepen, bij de software- en applicatie­ontwikkelaars (+82.000).

Minder managers

Binnen de zorg zit de grootste toename bij artsen (+40.000) en sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders (+38.000). Het aantal hoogopgeleiden werkzaam als manager was in 2020 juist lager dan in 2013. Wel neemt hun aantal de laatste jaren weer wat toe, aldus ESB.

Sinds 2013 is het totale aantal werkzame hoogopgeleiden van 15 tot 75 jaar gegroeid met 778.000 tot 3,6 miljoen. Meer dan 800.000 daarvan werken binnen bedrijfseconomische en administratieve beroepen.