Accountants- en administratiekantoren groeien sterk ondanks personeelstekort

Geschreven door
Redactie JIF

Gepubliceerd
07 okt 2022

07 okt 2022 • door Redactie JIF

Accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren, aangesloten bij NOAB en Fiscount, behaalden in 2021 8,5 procent meer omzet en 12,8 procent meer resultaat dan in 2020. Dit blijkt uit de twaalfde editie van de Benchmark Kantoorcijfers.

De totale kosten in 2021 stegen met gemiddeld 6,9 procent ten opzichte van 2020, waarbij de ICT-kosten een stijging laten zien van 15,6 procent. Na de personeelskosten (46,5 procent) is ICT de grootste kostenpost, met gemiddeld 7,6 procent van de totale kosten. De kosten voor beloning voor de eigenaren/kantoorhouders zijn met 27,4 procent ook een grote kostenpost, maar kunnen ook tot de winst worden gerekend.

De omzet groeide wederom ondanks de tekorten op de arbeidsmarkt. De vacatures lopen op tot 13,7 procent van het personeelsbestand of 0,9 fte per kantoor in 2022. Toch groeiden de kantoren in 2021 qua personeel met gemiddeld 6,7 procent.

Sterke stijging behalen norminkomen

Het percentage kantoren dat onvoldoende resultaat voor managementbeloning behaalt om per fte een standaard beloning van 60.000 euro te verdienen, is in 2021 gedaald naar 20 procent. In 2020 was dit bij 27 procent van de kantoren het geval. Bij kantoren tot en met twee fte maakt nog maar 42 procent verlies als van de standaard managementbeloning wordt uitgegaan, terwijl dit slechts bij 10 procent van de kantoren met vijf of meer medewerkers voorkomt.

Grotere kantoren zijn ook in 2021 beter in staat om het norminkomen per kantoorhouder te verdienen. Grotere kantoren, vanaf vijf medewerkers, laten een hogere omzet per fte zien en hebben procentueel gezien meer personeelslasten. Ze hebben een lager resultaat vóór managementbeloning per medewerker dan kleinere kantoren.

Gemiddelde kantoor

Het gemiddelde kantoor (op basis van 381 deelnemers met financiële cijfers over 2021) heeft in 2021 een omzet van 654.000 euro behaald en is 6,6 fte groot. Daarvan is 1,6 fte eigenaar/vennoot/aandeelhouder. Het gemiddelde kantoor heeft in totaal 623.000 euro aan toegevoegde waarde en 230.000 euro aan resultaat vóór managementbeloning. Na managementbeloning is het resultaat in 2021 81.000 euro. Het gemiddelde kantoor investeert 41.000 euro (6,3 procent van de omzet) in ICT en 252.000 euro (38,5 procent van de omzet) in personeel.

Administratief werk blijft basis van dienstverlening

Het grootste deel van de omzet wordt nog steeds behaald met administratieve verwerkingen en het samenstellen van jaarrekeningen (totaal 61 procent). Dit is iets lager dan vorig jaar (63 procent). Adviesgerichte werkzaamheden blijven steken op 16 procent van de omzet. Het percentage omzet uit het verzorgen van aangiften en de loonadministratie bedraagt 19 procent.

Grote verschillen tussen groepen van gelijke omvang

De declarabiliteit stijgt met 0,7 procent naar 77,1 procent. De omzet per medewerker (inclusief kantoorhouder) stijgt met 1,9 procent naar 98.900 euro. De productiviteit verschilt echter sterk tussen kantoren van verschillende omvang. Kantoren tot één fte doen het met 99.500 euro beter dan kantoren met één tot en met tien fte, waarbij de omzet per medewerker stijgt al naar gelang het kantoor groter is. Kantoren vanaf zestien fte behalen zelfs een omzet per medewerker van 105.500 euro.

Kijkend naar de verschillen tussen de groepen met een vergelijkbare omzet per medewerker, dan blijkt dat de groep met de laagste omzet per medewerker (minder dan 50.000 euro) ook het laagste resultaat vóór managementbeloning per medewerker laat zien van 13.400 euro, terwijl kantoren met een omzet per medewerker van meer dan 100.000 euro een resultaat vóór managementbeloning per medewerker hebben van 45.000 euro.

Prijsstelling en tarieven

Het hanteren van een uurtarief (per functie en/of activiteit) is nog steeds gebruikelijk, vooral bij de grotere kantoren, waar vooral een uurtarief per functie wordt gehanteerd. Kantoren met een hogere omzet per medewerker lijken ook nog steeds de voorkeur te geven aan het uurtarief. Wel is er een afname in het gebruik van uurtarieven bij kantoren die meer uitgeven aan ICT. Hoe hoger de ICT-softwarekosten per fte dan wel hoe hoger het percentage ICT-kosten ten opzichte van de omzet, des te lager het gebruik van uurtarieven en des te meer het gebruik van vaste prijzen als prijsmodel. De tarieven zijn gemiddeld met 3,8 procent gestegen ten opzichte van 2021.

Personeel

Het aantal medewerkers inclusief eigenaren (in fte) dat in 2022 werkzaam is bij de 434 kantoren die deze vraag hebben ingevuld, is 2.740, een gemiddelde van 6,3 fte. Dit is een stijging van 2,7 procent ten opzichte van 2021.

Er zijn echter ook in dit jaar vele vacatures. De kantoren zijn nog op zoek naar 376 fte (13,7 procent van de huidige bezetting), een groei van 11,7 procent ten opzichte van vorig jaar. Er wordt vooral administratief en accountancypersoneel gezocht.

Kijkend naar de verwachting voor de komende jaren, dan verwacht 59 procent van de kantoren dat het personeelsbestand min of meer gelijk blijft. 28 procent van de deelnemers verwacht dat administratief, accountancy- en fiscaal personeel zal zijn toegenomen binnen vijf jaar. 16 procent verwacht geen juridische functies meer te hebben binnen vijf jaar en 14 procent verwacht geen secretariële functies meer te hebben, terwijl dit percentage bij de administratieve, accountancy- en fiscale functies onder de 5 procent ligt.

ICT-ontwikkelingen

Wat betreft ICT-ontwikkelingen is het beeld vergelijkbaar met vorig jaar. Steeds meer kantoren investeren in het verbeteren van de productiviteit, waaronder de koppeling van systemen en het automatisch boeken. Innovatie in nieuwe vormen van dienstverlening blijft steken op het niveau van 2021. Zoals verwacht zetten vooral grotere kantoren deze nieuwe innovaties in. KPI-dashboards zijn daarbij het meest populair. Innovaties die inzicht geven in de eigen performance worden vaker ingezet, maar procesoptimalisatie voert de boventoon.

Elektronische dossiervorming is gemeengoed geworden en is door nagenoeg elk kantoor uitgerold of men is hier mee bezig. Dit geldt ook voor de PSD2-bankkoppeling en automatisch boeken van facturen. Benchmarking, crm en data-analyse blijven nog sterk achter.

Branche blijft zich sterk ontwikkelen

Het gemiddelde kantoor groeit met 8,5 procent in omzet en met 6,9 procent in resultaat vóór managementbeloning, ná managementbeloning zelfs met 12,8 procent. Bovendien lukt het om personeel aan te trekken (+2,8 procent) en een hogere omzet per medewerker (+1,8 procent) te behalen. Het rendement van de kantoren is verbeterd en het aantal kantoren dat niet het minimum norminkomen van 60.000 per kantoorhouder behaalt is afgenomen. Het administratieve werk prevaleert nog sterk en biedt een stabiele basis, aldus de kantorenkoepels. "Al met al ontwikkelt de branche zich wederom positief en weet zij te groeien ondanks het personeelstekort van 13,7 procent."

In 2022 hebben 434 kantoren aangesloten bij NOAB en/of Fiscount deelgenomen aan de twaalfde editie van de benchmark. Dat is representatief genoeg om uitspraken te doen over de gehele markt, aldus NOAB en Fiscount.

Uitgebreide analyse van de Benchmark Kantoorcijfers 2022