Beoordelingen individuele accountants mogen niet zomaar worden gepubliceerd

Geschreven door
Redactie JIF

Gepubliceerd
04 okt 2022

04 okt 2022 • door Redactie JIF

Het publiceren van beoordelingen van het werk van individuele accountants – zoals het kabinet wil – is een te grote inbreuk op de privacy van accountants, stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het kabinet moet dit wetsvoorstel daarom aanpassen, adviseert de toezichthouder.

De AP gaf op 10 mei 2022 een kritisch advies over de voorgestelde Wet toekomst accountancysector aan minister Kaag van Financiën. Daarop paste zij het wetsvoorstel aan. De AP heeft het aangepaste voorstel bestudeerd en concludeert dat dit de privacy van accountants nog steeds onvoldoende beschermt.

De toezichthouder richt zijn pijlen vooral op het feit dat de publicatie ziet op de prestaties van individuele accountants, en niet op de prestaties van het kantoor waartoe de accountant behoort. Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP: ‘Er is geen noodzaak dat op die manier te doen, terwijl het wel grote impact kan hebben op iemands reputatie en loopbaan. Een negatieve beoordeling kan betekenen dat iemand moeilijk of niet aan werk komt.’

Als iemands individuele prestaties toch worden gepubliceerd, vindt de AP het essentieel dat er voldoende waarborgen zijn. Een accountant moet bijvoorbeeld de mogelijkheid hebben om zich te verweren tegen een onterechte beoordeling. Ook moet er een heldere begrenzing komen van de gegevensverwerking, waar ook een rechter op zou kunnen toetsen.

De AP vindt dat het voorstel op deze punten onvoldoende specifiek is. Daarom adviseert de AP het wetsvoorstel aan te passen of anders niet in te voeren.

Bron: www.legalezaken.nl