Geschreven door
Redactie

Gepubliceerd
01 feb 2018

Opvallend sterke groei financieel professionals

01 feb 2018 • door Redactie

De vraag naar universitair opgeleide financieel professionals is vorig jaar fors toegenomen. In 2017 nam de vraag naar onder andere registeraccountants toe met 50% ten opzichte van een jaar eerder. Dit blijkt uit een analyse van de NBA.

Toenemende complexiteit

De vraag naar HBO opgeleide financieel professionals stijgt in 2017 ook, maar beduidend minder snel, met 27% op jaarbasis. Volgens de NBA is de explosieve stijging naar universitair opgeleide financieel professionals toe te schrijven aan toenemende complexiteit, bijvoorbeeld in de aandachtsgebieden compliance en toezicht. 

Technologische ontwikkelingen

Ook snelle technologische ontwikkelingen op ICT-gebied zorgen volgens de NBA voor de explosieve vraag naar de hoogst geschoolde financieel professionals. Complexere financiële vraagstukken zoals nieuwe businessmodellen en financieringsconstructies, toenemende regulering en toezicht én voortschrijdende technologie zoals data-analytics, dashboards, robotic process automation stellen andere en hogere eisen aan de financiële functie. Ze vragen om meer, diepgaande kennis en inzicht waar (post)academici zich makkelijker voor kwalificeren.

Top 5

De top-5 van functies, voor academisch opgeleide financieel professionals, waar vorig jaar de meeste vacatures werden gesteld luidt als volgt:

  • Business controller
  • Financial controller
  • Controller
  • Riskmanager
  • Compliance manager

De vraag naar accountants (RA/AA) blijft onveranderd hoog en steeg in 2017 aanzienlijk tegenover 2016: +31%. De vraag naar assistent accountants groeide in 2017 met 26%. De vraag naar deze zeer gewilde assistent accountants is nog steeds verreweg het grootst. De vraag naar ervaren accountants laat met 48% groei in 2017 de grootste stijging zien. Hiervoor werden bijvoorbeeld in de maand december 2017 meer dan 450  vacatures gepubliceerd.

De analyse van de NBA is gebaseerd op cijfers van Jobdigger vacaturedata. Samen met de NBA ledengroep Accountants in Business heeft Jobdigger maatwerkrapportages ontwikkeld om de markt voor de hoger opgeleide opgeleide financieel professionals inzichtelijk te maken waarbij met name aandacht wordt gegeven aan de markt voor (post)master opgeleide financieel professionals zoals accountants in business (RA/AA), RC’s en de accountancy sector.


Meer zoekresultaten