Trends accountancybranche

09/10 Van de redactie

Welke trends, kansen en bedreigingen staan de accountants te wachten? Rabobank heeft ze op een rij gezet in haar Cijfers en Trends 2016/2017.

Trends

 • Nieuwe vormen van dienstverlening noodzakelijk; om de omzet op niveau te houden, breiden accountants hun werkzaamheden uit met adviesdiensten op velerlei terreinen, zoals pensioen, financiële planning, HR en ziekteverzuim;
 • Toenemende investeringen om te voldoen aan wet- en regelgeving zorgen voor samenwerkingsverbanden, zoals het gezamenlijk oprichten van een BV waar controlewerkzaamheden plaatsvinden;
 • Digitalisering en de verschuiving naar adviesdiensten zorgt voor upgrading van werkzaamheden. Dit vraagt andere vaardigheden en competenties van het personeel;
 • Toenemende flexibilisering; het aantal zzp’ers in de accountancy neemt toe. Zij worden ingezet bij piekbelasting of voor specialistische trajecten;
 • De samenwerking in de branche neemt toe, zowel nationaal als internationaal en van franchiseorganisaties tot meer informele samenwerkingsvormen. Profiteren van elkaars specialisatie, meer marktmacht en het gezamenlijk investeren zijn aanleidingen om partners te zoeken. De huidige tijd vraagt niet alleen om samenwerking binnen de branche maar ook om bredere samenwerkingsvormen, bijvoorbeeld met softwareontwikkelaars, uitzenders en juridische adviesbureaus;
 • Door enkele grote boekhoudschandalen heeft de sector reputatieschade opgelopen. Als gevolg hiervan is een pakket aan maatregelen voorgesteld die moeten helpen het vertrouwen te herstellen.

 

Kansen en bedreigingen

 • In het opleidingspakket van de accountant mag meer aandacht komen voor proactief relatiebeheer;
 • Animo om partner te worden daalt. Kantoren denken na over andere vormen om personeel aan zich te binden;
 • Samenwerking met klanten op het gebied van productinnovatie;
 • Toenemend aantal zzp’ers, veelal gespecialiseerd en hoogopgeleid;
 • Concurrentie van branchevreemde toetreders zoals ICT-bedrijven;
 • Verdergaande digitalisering van werkzaamheden;
 • Toenemende wet- en regelgeving, zoals micro-entiteitenwet.

Bron: Rabobank|Accountancyvanmorgen

Terug naar overzicht

Jobs In Finance is een uitgave van Jobs 4 Professionals.

Alle rechten voorbehouden. Copyright © 2018 www.jobsinfinance.nl.