Nieuw register voor het notariaat

03/01 Van de redactie

Per 1 januari 2013 is het Register voor het notariaat geïntroduceerd. Dat register wordt beheerd door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Deze taak is overgenomen van de kamers van toezicht. De openbare gegevens van het register zijn door de consument in te zien.

In het register zijn actuele gegevens terug te vinden van iedere notaris, toegevoegd notaris en kandidaat-notaris, zoals de datum van benoeming en ontslag. Ook staat erin of de notaris een vaste waarnemer heeft, of de (kandidaat-)notaris nevenbetrekkingen heeft en of er tegen hem ooit tuchtmaatregelen zijn uitgesproken. Op verzoek verstrekt de KNB van deze gegevens tegen kostprijs een gewaarmerkt afschrift of uittreksel uit het register. 

Naast het Register voor het notariaat bestaat er ook een Opvolgersarchief. Als een notaris stopt met zijn praktijk, worden alle aktes overgedragen aan een opvolger. Wie die opvolger is, is te vinden in dit archief.

 

Bron| Accountancynieuws

Terug naar overzicht

Populaire startpagina's

Financiële vacatures Amsterdam
Assistent accountant
Registeraccountants
Accountancy
Risk managementAssistent controller
Directie en management
Financiële vacatures Rotterdam
Financiële administratie
Auditor
Financial controller
Fiscale vacatures
Financiële dienstverlening
Business controller
Financiële vacatures Utrecht

Jobs In Finance is een uitgave van Jobs 4 Professionals.

Alle rechten voorbehouden. Copyright © 2017 www.jobsinfinance.nl.