Nederland uit top 5 concurrerende economieën werelwijd

04/09 Van de redactie

Nederland is verdwenen uit de top 5 van meest concurrerende economieën. In de lijst van 148 landen van het World Economic Forum, is ons land gezakt van 5 naar 8. "Het kabinetsbeleid is niet succesvol", is de conclusie van de samenstellers.

Oorzaken van de terugval van Nederland zijn het financieringstekort, de slecht functionerende financiële markten, de oplopende zorgen over de stabiliteit van de Nederlandse banken, een slecht functionerende arbeidsmarkt en het uitstellen van investeringen in innovatie.

 

Innovatiebeleid

Het nijpende gebrek aan technici en ingenieurs, de gebrekkige samenwerking van bedrijven en universiteiten en het gebrek aan regie door de overheid, heeft Nederland een slechte dienst bewezen. "Het topsectorenbeleid van het kabinet is te stroperig en leidt tot een weinig daadkrachtig innovatiebeleid".

Zwitserland, Singapore en Finland blijven in de top 3 door blijvende investeringen in innovatie en onderwijs.

Ook het Duitse innovatiebeleid werpt zijn vruchten af. Duitsland heeft zich dit jaar aangesloten bij de koplopers (vierde plek) door aanzienlijke investeringen in research en ontwikkeling, nieuwe technologieën en uitstekende training en opleiding van nieuwe technici en ingenieurs.

 

lees meer

 

 

Bron| NOS

Terug naar overzicht

Jobs In Finance is een uitgave van Jobs 4 Professionals.

Alle rechten voorbehouden. Copyright © 2018 www.jobsinfinance.nl.