Kwaliteit jaarrekeningen neemt toe

29/01 webmaster

De financiële verslaggeving in Nederland is in 2012 licht verbeterd. Er zijn minder materiële fouten ontdekt, bij minder ondernemingen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) trof bij vier op de tien onderzochte ondernemingen fouten aan, tegen vijf op de tien in 2011. Het gemiddeld aantal fouten daalde van iets minder dan drie in 2011 naar iets minder dan twee vorig jaar. Grotere ondernemingen, waarvan minder jaarrekeningen zijn onderzocht scoren in het algemeen beter dan kleinere ondernemingen.

Ondanks deze verbeteringen roept de AFM ondernemingen en hun accountants op om bij het opstellen en controleren van de jaarrekeningen 2012 extra scherp te zijn. Deze moeten het juiste beeld schetsen.

 

Ton Meershoek, hoofd Toezicht Financiële Verslaggeving bij de AFM: ‘De kwaliteit van de jaarverslagen is vorig jaar gelukkig iets verbeterd. De meerderheid van de ondernemingen is inmiddels kwalitatief aan de maat. De AFM blijft echter bezorgd over die ondernemingen, waar we helaas nog steeds evidente fouten en tekortkomingen constateren in de verslaggeving.’

 

De AFM houdt toezicht op de juiste toepassing van de verslaggevingvoorschriften, en dan vooral de internationale verslaggevingstandaarden IFRS. Naast verschillende thematische onderzoeken doet de toezichthouder ook reguliere onderzoeken naar jaarrekeningen.

 

Bron| Accountancynieuws

Terug naar overzicht

Jobs In Finance is een uitgave van Jobs 4 Professionals.

Alle rechten voorbehouden. Copyright © 2017 www.jobsinfinance.nl.