In Nederland geen gebrek aan hoogopgeleid talent

01/10 Van de redactie

Wereldwijd hebben achttien van de 30 landen last van een talent mismatch, bedrijven kunnen onvoldoende werknemers met de juiste competenties vinden. In Nederland is hier echter nauwelijks sprake van. Nederland is aantrekkelijk als vestigingsland voor internationale arbeidskrachten waardoor de druk op hoogopgeleid personeel niet extreem groot is. 

Dit blijkt uit onderzoek van Hays, die in samenwerking met Oxford Economics de Global Skills Index 2013 presenteert. Het rapport, ‘The Great Talent Mismatch’, geeft de dynamiek weer van de arbeidsmarkten en is gebaseerd op de 30 grootste internationale economieën. Met een score van 4,3 is Nederland een wereldwijde middenmoter. Een score van lager dan 5.0 wijst op een minder kritische arbeidsmarkt met weinig beperkingen in het aanbod van geschoolde arbeidskrachten. Elk land kampt met specifieke problemen op de arbeidsmarkt voor professionals. De belangrijkste factoren voor een sterke arbeidsmarkt is haar mate van flexibiliteit, afstemming met het onderwijs, talent mismatch, immigratie, wet- en regelgeving.

Meer conclusies
Verder blijkt uit het onderzoek dat:
• De recessie niet de enige verklaring voor de stijgende werkloosheid is;
• Landen met een slecht presterende economie en  een hoge werkeloosheid , zoals Spanje of Portugal, niet meer kans hebben goede kandidaten voor vacatures te vinden dan landen met een goed presterende economie;
• Het opleidingsniveau van Nederlandse werknemers afgelopen jaren is toegenomen;
• De loondruk toeneemt binnen industrieën met een grote behoefte aan talent, zoals de high-techsector;
• Als de Nederlandse economie weer aantrekt er een precair tekort ontstaat aan hooggeschoolde werknemers.


Judith Peeters, Operational Director bij Hays Nederland: "De economische recessie heeft sinds 2008 veel beweging veroorzaakt in Nederland. De arbeidsparticipatie is hoger dan ooit maar de langdurige werkeloosheid, nu 8,3 procent, laat de participatiecijfers dalen. De specifieke vaardigheden van werklozen worden minder gewaardeerd door werkgevers bij het uitblijven van ervaring en kennis veroudert snel."


Bron| Managersonline

Terug naar overzicht

Jobs In Finance is een uitgave van Jobs 4 Professionals.

Alle rechten voorbehouden. Copyright © 2018 www.jobsinfinance.nl.