Hoe om te gaan met feedback?

28/01 Van de redactie

Feedback krijgen is niet makkelijk. Je moet je  inleven in het standpunt van iemand anders, aanvaarden dat er manieren zijn om iets te doen en erin slagen vooroordelen aan de kant te schuiven. Met deze 6 stappen voorkom je dat je waardevolle feedback achteloos negeert.

1 Analyseer hoe je zelf omgaat met feedback. Ga na of je defensief reageert op de feiten (‘Dit is totaal verkeerd’), niet akkoord gaat met de manier waarop iemand kritiek geeft (‘Vind je echt dat we dit via e-mail moeten bespreken?’) of meteen in de aanval gaat (‘Van jou had ik dit niet verwacht!) Misschien reageer je eerst verontwaardigd, maar sta je er nadat je er een paar nachtjes over hebt geslapen anders tegenover? Die zelfkennis is de basis om goed met feedback om te gaan.
 
2 Maak een onderscheid tussen ‘wat’ en ‘hoe’.  Als je interessante feedback krijgt, zou het niet mogen uitmaken wie dit commentaar geeft, maar dat is toch het geval. De relatie die je hebt met de persoon die zijn mening spuit, is wel degelijk van belang. Het is daarom heel belangrijk om een onderscheid te maken tussen de boodschap die je krijgt en de boodschapper.
 
3 Probeer feedback te zien als een vorm van coaching. Soms neemt feedback de vorm aan van een evaluatie met een score, maar vaak is het een advies. Probeer zulke raadgevingen te zien als een vorm van coaching om je prestaties beter te maken in plaats van er defensief op te reageren.
 
4 Interpreteer de feedback voor je er conclusies uit trekt. Zegt je collega dat je assertiever moet zijn, dan is het verleidelijk om daar intuïtief op te reageren door te denken ‘ik ben al assertief genoeg’ of ‘goed, ik moet er iets aan doen’. Toch is het beter om eerst uitsluitsel te krijgen over wat je collega echt bedoelt: moet je meer aan het woord komen, met meer overtuiging spreken, meer glimlachen, meer vertrouwen uitstralen,…?
 
5 Vraag zelf om feedback. Het is gek, maar een mens reageert minder emotioneel op feedback als hij er zelf om vraagt. Wacht daarom niet tot je evaluatie, maar probeer geregeld om feedback of coaching te krijgen van collega’s of partners.
 
6 Neem deel aan experimentjes. Als je feedback krijgt, is het soms moeilijk uit te vinden welk advies goed is voor je en wat je maar beter niet doet. Probeer daarom af en toe iets nieuws uit om te testen of iets werkt. Weeg daarbij vooral af of de nadelen van wat je probeert kleiner zijn dan de mogelijke voordelen.
Bron| Trends, Harvard Business Review

Terug naar overzicht

Zoek per startpagina

Financiële vacatures Amsterdam
Assistent accountant
Registeraccountants
Accountancy
Risk managementAssistent controller
Directie en management
Financiële vacatures Rotterdam
Financiële administratie
Auditor
Financial controller
Fiscale vacatures
Financiële dienstverlening
Business controller
Financiële vacatures Utrecht

Jobs In Finance is een uitgave van Jobs 4 Professionals.

Alle rechten voorbehouden. Copyright © 2017 www.jobsinfinance.nl.