Hoe neem je betere besluiten?

19/12 Van de redactie

Ram Charan adviseert al decennia lang CEO’s van multinationals over hoe ze betere beslissingen kunnen nemen. Let zeker op deze 3 zaken.

Scherpzinnig waarnemen. Veranderingen zien aankomen vóór anderen ze zien. Je onderzoekt de externe omgeving op gebreken en kansen en doorbreekt de complexiteit van iets om de handvol variabelen te bepalen waarop je je beslissing gaat baseren. Ook moet je je een beeld vormen van hoe je die variabelen kunt combineren in verschillende scenario's.
 
Kwalitatief beoordelen. Geef mensen de mogelijkheid om de juiste opties te formuleren en te selecteren. Dit komt naarmate je betrouwbare, sociale netwerken opbouwt, naarmate je van het grote geheel naar de concrete, specifieke elementen gaat, nadenkt over de tweede- en derdelijnsgevolgen en focust op de beslissingen die je zelf moet nemen en beslist wie de andere beslissingen moet nemen.
 
Geloofwaardigheid. Als je niet geloofwaardig bent, worden de beslissingen nooit geaccepteerd. Je bouwt geloofwaardigheid op door te luisteren naar tegenstrijdige meningen, door de steun van de raad van bestuur, de medewerkers en relevante externe betrokkenen te verwerven op basis van prestaties en transparantie, en door de moed te hebben om de beste beslissing te nemen, ook al is die niet populair.
Bron| Harvard Business Review
 

Terug naar overzicht

Jobs In Finance is een uitgave van Jobs 4 Professionals.

Alle rechten voorbehouden. Copyright © 2017 www.jobsinfinance.nl.