Geen haast met ontslagrecht

19/09 Van de redactie

De regering is niet van plan over een nacht ijs te gaan als het gaat om de aanpassingen aan het ontslagrecht, de flexwet en de duur van de WW.

Daarom zal het kabinet de afspraken die hierover met sociale partners zijn gemaakt pas vanaf 2015 en 2016 geleidelijk implementeren.

 

Dat staat in de begroting 2014 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Minister Asscher onthulde eerder al zijn plannen voor de Wet werk en zekerheid en borduurt hierop voort in de begroting.

Het kabinet wil voorkomen dat mensen onnodig in dienst worden gehouden op basis van een reeks van flexibele contracten. Het herstel van de balans tussen vast en flexibel werk vergt daarnaast aanpassing van de bescherming die werknemers met een vast contract hebben. Bijvoorbeeld door ontslagvergoedingen om te zetten in transitiebudgetten die worden aangewend om ander werk te vinden en de omvang daarvan te begrenzen.

De maximale duur van de (publiek gefinancierde) WW wordt beperkt tot twee jaar. Daarnaast wordt de WW activerender gemaakt door ervoor te zorgen dat werken vanuit de WW vaker loont, door de voorwaarden aan te scherpen om vanuit de WW snel passende arbeid te aanvaarden en door samen met de sociale partners in te zetten op van-werk-naar-werkbegeleding. Op deze manier worden investeringen in scholing en mobiliteit gestimuleerd, worden mensen voor de arbeidsmarkt behouden en wordt de (langdurige) werkloosheid teruggedrongen.

Het kabinet heeft de SER om advies gevraagd over de rol die werkgevers en werknemers kunnen spelen bij de vormgeving van de arbeidsmarkt. De nadruk ligt daarbij op het voorkomen van werkloosheid en het beperken van de werkloosheidsduur.

 

Bron| PW De Gids

Terug naar overzicht

Jobs In Finance is een uitgave van Jobs 4 Professionals.

Alle rechten voorbehouden. Copyright © 2018 www.jobsinfinance.nl.