CFO's optimistisch over aantrekken personeel

31/01 Van de redactie

 


Ondanks de huidige economische situatie hebben veel CFO’s en HR managers vertrouwen in de groeimogelijkheden voor het eigen bedrijf in het komende halfjaar. Zij verwachten het personeelsbestand in de eerste helft van 2013 op hetzelfde niveau te houden of zelfs uit te breiden. 


Dit blijkt uit de ‘Personeelsbarometer 2013’ van Robert Half, arbeidsbemiddelaar op het gebied van financiële professionals en administratief ondersteunend personeel. 


Vooral CFO’s en financieel directeuren zijn erg optimistisch over de bedrijfsgroei. Meer dan negen
op tien (91%) geeft aan (enigszins) vertrouwen te hebben in de groeiverwachtingen voor het
komende jaar, waarvan 21% hiervan zeer overtuigd is. Ook HR managers verwachten groei: 86% is
redelijk of zeer zeker van een positief jaar voor het bedrijf. Slechts één op tien (11%) CFO’s en HR
managers geeft aan géén vertrouwen te hebben in de groei van het eigen bedrijf, een jaar geleden
lag dit ongeveer op hetzelfde niveau (13%).

 

Veranderingen op de arbeidsmarkt
De belangrijkste opdracht voor HR managers in het komende halfjaar is niet alleen het werven van
nieuwe, gekwalificeerde arbeidskrachten, ook het behouden van huidige medewerkers is erg
belangrijk. Het verliezen van topwerknemers is voor veel HR managers enigszins (52%) of een
behoorlijk grote zorg (13%) en het opnieuw vinden van zulke toppers wordt steedslastiger. Zo geeft
84% van de CFO’s aan dat het voor hen een uitdaging is gekwalificeerde finance- en
accountingkandidaten te vinden, terwijl 12 maanden geleden minder dan de helft (45%) hier moeite mee had.

 

Finance- en Accountingprofessionals
De vraag naar gekwalificeerde financiële en boekhoudkundige professionals blijft hoog. Bijna één op
vijf (18%) financieel directeuren verwacht een groei van het aantal arbeidsplaatsen in het komende
halfjaar, terwijl bijna de helft (48%) het werknemersaantal op hetzelfde niveau wil houden door
vrijgekomen vacatures in te vullen. Slechts 16% verwacht het personeelsbestand te verkleinen.

 

Bron| Robert Half

Terug naar overzicht

Jobs In Finance is een uitgave van Jobs 4 Professionals.

Alle rechten voorbehouden. Copyright © 2017 www.jobsinfinance.nl.