Accountants meer actief in bedrijfsfinanciering

17/01 Van de redactie

Accountantskantoren scherpen hun dienstverlening over bedrijfsfinanciering steeds verder aan. Zij sluiten daarvoor overeenkomsten met organisaties die ook buiten de traditionele banken financiering aanbieden. Flynth en KroeseWevers hopen hiermee nieuwe dienstverlening aan hun klanten aan te bieden.

Zowel KroeseWevers als Flynth zijn voor het aanbieden van financiering een partnerschap aangegaan met Neos Business Finance. Dat is een organisatie die via een fonds kapitaal ter beschikking heeft om financiering aan te bieden. Het aan Neos gelieerde Capital Credit Fund werft kapitaal onder gekwalificeerde beleggers, waaronder pensioenfondsen. Neos benadert accountantskantoren voor een partnerschap omdat zij dicht bij de ondernemers staan.

 

"We zien als Flynth dat het merendeel van onze klanten afhankelijk is van financiering door banken", zegt Maarten Zemann, directeur advies van Flynth. "Met dertigduizend klanten zijn we marktleider in het kleinbedrijf. Voor hun financiering kiezen de ondernemers daar bijna allemaal voor vreemd vermogen. Het behoeft geen college dat financiering van via de bank moeilijk is, daar hebben onze klanten hinder van."

 

Dezelfde ervaring heeft het accountantskantoor KroeseWevers. "We komen bij klanten die groeien en overnames realiseren, maar problemen hebben om financiering via de bank rond te krijgen", zegt Berto Janssen, verantwoordelijk voor de dienst corporate finance van KroeseWevers.

 

"Een kantoor als het onze dat advies in de breedste zin van het woord aanbiedt, houdt zich ook bezig met financieringsvraagstukken. Dan is het goed om bij een nieuw initiatief als dat van Neos aangesloten te zijn om hiermee financiering los te trekken voor de ondernemer."

 

"De urgentie hiervan zal nog toenemen, want banken mogen als gevolg van de richtlijnen uit Basel 3 steeds minder risico nemen. Kredietverlening aan het mkb wordt daardoor moeilijker en de prijs van krediet zal stijgen."

"Accountants zijn bij uitstek op de hoogte van de financieringsbehoefte van hun klanten", aldus Paul Smissaert van Neos. "Zij kennen de bedrijven en weten welke informatie de ondernemer nodig heeft om voor financiering in aanmerking te komen. Voor ons zijn het de ideale schakels met de markt. Maar we gaan ook partnerships aan met andere intermediaire organisaties, zoals PNO."

 

De rol van adviseur bij financiering brengt volgens Zemann van Flynth met zich mee dat het kantoor bekend is met financieringsmogelijkheden. "Daarbij hoort dat wij op de  hoogte zijn van alternatieve financieringsvormen. Daaruit pikken wij een aantal vormen die iets toevoegen aan het bekende palet van financiering."

"Overigens wel in combinatie met traditionele bankfinanciering, daar is op zich helemaal niks mis mee. We hebben nu de eerste proposities, die onderzoeken we. Daarbij kijken we of die te financieren zijn via Neos."

Met de steeds bredere dienstverlening rond financieringsvraagstukken, haken accountants in op de alsmaar luidere roep om ruimere financieringsmogelijkheden voor mkb-bedrijven.

"Er is al vaker op aangedrongen dat pensioenfondsen financiering ter beschikking stellen", zegt Berto Janssen van KroeseWevers. "Pensioenfondsen gaven aan dat zij nog wachtten op een apparaat dat in staat is om de kredietwaardigheid van bedrijven vast te stellen. Dat apparaat is er nu."

 

"Wij kunnen een deskundig oordeel geven over de gezondheid van een bedrijf, inclusief de prognoses. Dat doen we nu al en dat is belangrijk bij financieringsvraagstukken. Ook bij het beheer van de financiering spelen wij een rol."

Volgens Zemann van Flynth, is de nieuwe financieringsroute een aanvulling op het bestaande pakket van mkb-financiering. "Equity is vaak geen optie, want de ondernemers moeten vaak nog wennen aan het idee van verandering van eigendom. Dan is het onze taak om gids te zijn in het financieringslandschap."

Ervaringen met alternatieve financiering zijn nog dun gezaaid. Zemann: "Crowd funding bestaat nog amper twee jaar, het eerste lustrum moeten we nog meemaken. Mkb-obligaties bestaan nog maar net en Neos, die wij beslist veelbelovend vinden, is ook nog niet uit de luiers."

 

"Niet elk initiatief zal slagen. Zo heb ik vragen bij de kredietunies, waarvan ik niet weet wat die precies gaan aanbieden. Gaan die bankje spelen? We zullen nog heel veel gaan leren van de defaultcijfers die er ongetwijfeld gaan komen."

Ook KroeseWevers probeert door samenwerking met Neos meer perspectief over financieringsconstructies te kunnen gaan bieden. "Ons partnerschap met Neos past in een breed scala van mogelijkheden dat wij onze klanten al kunnen voorleggen, zoals het betrekken van participatiemaatschappijen bij financiering."

 

"Voordat de vraag financiering aan de orde komt, moet je als accountant al in gesprek zijn met de klant over dit onderwerp", besluit Zemann. "Je moet al eerder hebben gepraat over de ontwikkelingen in het bedrijf en de opties die er zijn. Dan ben je beter in staat om aanbieders van financiering uit te sluiten en kun je een passend advies bieden. Dat is beter dan pas over financiering beginnen als de vraag zich concreet aandient."

"Een deel van de initiatieven voor alternatieve financiering zal van tijdelijke aard zijn. Maar alternatieve financieringsvormen zullen blijvend zijn, die vind je over twintig jaar nog steeds."

 

Bron| Accountant

Terug naar overzicht

Jobs In Finance is een uitgave van Jobs 4 Professionals.

Alle rechten voorbehouden. Copyright © 2017 www.jobsinfinance.nl.