Aantal vacatures weer omhoog in 2014

04/02 Van de redactie

Het herstel op de arbeidsmarkt laat nog op zich wachten, zo blijkt uit de gisteren gepubliceerde arbeidsmarktprognose van UWV. UWV gaat ondanks de aantrekkende economie uit van een afname van het aantal banen met 66 duizend in 2014. Wel gaat het aantal vacatures omhoog.

Bedrijfsleven vindt weg omhoog, collectieve sector blijft achter


Alleen in de uitzendsector en de groothandel zal de aantrekkende economie dit jaar zorgen voor enig werkgelegenheidsherstel. In andere conjunctuurgevoelige sectoren, zoals vervoer en opslag en de horeca, zal de werkgelegenheid niet verder afnemen. De industriële productie herstelt. Toch blijft de werkgelegenheid daar krimpen door de voortgaande stijging van de arbeidsproductiviteit. In de bouw kan de productie onder invloed van een voorzichtig herstellende woningmarkt, een groeiende economie en beleidsmaatregelen weer groei vertonen. De werkgelegenheid voor werknemers zal echter nog krimpen in 2014. 

De collectieve sector krijgt net als in 2013 te maken met een fors verlies van banen. Uitzondering is het onderwijs waar het aantal banen op peil blijft. Meest opvallend is de krimp in de sector zorg en welzijn. Waar een jaar geleden nog groei werd voorspeld in deelsectoren gaat UWV nu uit van een krimp van de werkgelegenheid. Deels vooruitlopend op het ingaan van overheidsmaatregelen, passen zorgaanbieders het zorgaanbod aan en hun werkgelegenheid. Dit leidt met name in de ouderenzorg, de thuiszorg en de kinderopvang tot meer banenverlies. 

 

Meer vacatures 

Door de verwachte economische groei kan het aantal vacatures wel weer toenemen dit jaar. UWV gaat voor 2014 uit van een stijging van het aantal ontstane vacatures met 80 duizend tot bijna 700.000. Het aantal vacatures ligt daarmee nog ver onder de recordniveaus van 2006-2008 toen er jaarlijks ruim 1 miljoen vacatures ontstonden. Er komen vooral vacatures bij in de industrie, detailhandel en vervoer en opslag.

 

Bron| UWV

Terug naar overzicht

Populaire startpagina's

Financiële vacatures Amsterdam
Assistent accountant
Registeraccountants
Accountancy
Risk managementAssistent controller
Directie en management
Financiële vacatures Rotterdam
Financiële administratie
Auditor
Financial controller
Fiscale vacatures
Financiële dienstverlening
Business controller
Financiële vacatures Utrecht

Jobs In Finance is een uitgave van Jobs 4 Professionals.

Alle rechten voorbehouden. Copyright © 2018 www.jobsinfinance.nl.