BUSINESS CONTROLLER

Werkgever
Vincent van Gogh voor Geestelijke Gezondheidszorg
Plaats
Venray
Regio
Limburg
Niche
Financieel
Branche
Gezondheidszorg/Welzijn, Overheid/Non-profit
Opleidingsniveau
WO

Solliciteer op deze vacature

Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg is een van de meest succesvolle organisaties in de sector. In de afgelopen jaren heeft zij zich ontwikkeld tot een moderne en flexibele marktpartij, die in staat is alert en doortastend te reageren op ontwikkelingen in de markt. Door het creëren van kleinere, flexibele entiteiten kan zij sneller en meer proactief omgaan met veranderende hulpvragen en zich beter richten op een specifieke doelgroep of ziektebeeld. Deze innovatieve aanpak is het startpunt geweest voor de eerste leertuin binnen de GGZ, die moet leiden tot zowel betere als efficiëntere zorg. De basis van dit succes is een gedreven en ondernemend bestuursteam en enthousiaste en betrokken professionals op cruciale posities. Vincent van Gogh is een moderne en ondernemende organisatie, waarin mensen met vernieuwende en uitdagende ideeën om de zorg bereikbaar en betaalbaar te houden, voldoende ruimte en kansen krijgen. Wil je excelleren, dan biedt Vincent van Gogh uitstekende carrièremogelijkheden. Binnen de afdeling Finance, die zich richt op ‘operational excellence’ van Vincent van Gogh, is behoefte aan een

BUSINESS CONTROLLER

die in staat is om inhoud te geven aan een voortrekkersrol

 

In deze uitdagende rol in een uiterst innovatieve omgeving help je mee met het vertalen van strategisch beleid naar tactisch niveau, het realiseren van bedrijfsdoelen en het managen van bedrijfs-risico’s. Je adviseert het management van Resultaat Verantwoordelijke Clusters (RVC) over de bedrijfsvoering en bent tevens verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de planning & control cyclus. Daarbij is het bereiken van doelstellingen leidend. Daarnaast stimuleer je het controllersteam, waar je deel van uitmaakt, om een hoger professioneel niveau te bereiken. Om hieraan succesvol invulling te geven breng je ruime ervaring op het vakgebied mee.

Je hebt een academische opleiding en bent in staat om op oorspronkelijke en vernieuwende wijze met je vak om te gaan. Tevens communiceer je soepel op management niveau. Jouw professionalisme weet je te combineren met een breed interesseveld en meer dan gemiddelde belangstelling voor de mens achter de medewerker. Je bent een enthousiasmerend persoon, die anderen voor zich weet te winnen door overtuigingskracht, inspiratie en oprechte interesse.

 

Wil je uitgedaagd worden op jouw vakgebied en actief bijdragen aan vernieuwing, reageer dan door een korte en zakelijke brief met CV, onder vermelding van ref.nr 1100.14, te sturen aan Taigle International,  t.a.v. drs. Ernest van Arendonk, info@taigle.nl, 024-6793814. 

Solliciteer op deze vacature


 

Jobs In Finance is een uitgave van Jobs 4 Professionals.

Alle rechten voorbehouden. Copyright © 2017 www.jobsinfinance.nl.