Businesscontroller Informatievoorziening Stadsdelen

Werkgever
Gemeente Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Regio
Noord-Holland
Niche
Financieel
Branche
Overheid/Non-profit
Dienstverband
Onbepaalde tijd
Opleidingsniveau
WO
Ervaring
3-5 jaar, 5-10 jaar
Aanstelling
Fulltime
Referentienummer
53749 / 1

Solliciteer op deze vacature Contact via LinkedIn

Bedrijfsomschrijving

Bestuur en Organisatie
Bestuur en Organisatie is een strategische, hoogwaardige, flexibele, professionele en resultaatgerichte organisatie, die zich in de advisering en ondersteuning primair richt op het college, de burgemeester, de raad, de gemeentesecretaris en het gemeentelijk management team. Bestuur en Organisatie heeft als belangrijke taak de verbinding tussen bestuur, de stad en de gemeentelijke organisatie te ondersteunen en waar mogelijk te verbeteren. Dit vraagt om tweerichtingsverkeer, waarbij de korte afstand naar het bestuur en andere partners binnen de gemeente essentieel is. Bestuur en Organisatie heeft zes directies en afdelingen.

Directie Middelen en Control
De Directie Middelen en Control (DMC) is verantwoordelijk voor de integrale vakinhoudelijke sturing op het gebied van financiën en control, deelnemingen en inkoop. De directie voert de regie over gemeentebrede vraagstukken op deze terreinen en is primair verantwoordelijk voor kaderstelling en control én de eerste advisering aan bestuur en ambtelijke top.

Onderdeel van de Directie Middelen en Control is de Control organisatie, welke bestaat uit cluster-, stadsdeel- en businesscontrollers. Zij zijn de directe adviseur van de stedelijk directeur, rve-directeur of stadsdeelsecretaris.

Informatievoorziening Stadsdelen
Amsterdam heeft zeven stadsdelen die samenwerken om zich te ontwikkelen tot herkenbare en, zoveel mogelijk, uniform ingerichte organisaties. De zeven gekozen bestuurscommissies functioneren als verlengd bestuur (vanuit het college van burgemeester en wethouders) en onderhouden intensieve contacten met bewoners, ondernemers en samenwerkingspartners in de wijken.

De stadsdeelorganisaties werken vooral aan de uitvoering van beleid. Ze leveren daarbij maatwerk door een gebiedsgerichte aanpak te hanteren. Vanuit de “ogen en oren”-functie van bestuurscommissie en ambtelijke organisatie wordt input voor geleverd voor stedelijk beleid. Doelstelling van IV Stadsdelen is het bieden van maximale ondersteuning aan de afdelingen, het management en het bestuur van de zeven stadsdelen en het Vergunningen, Toezicht en Handhaving domein van de gemeente Amsterdam op het gebied van informatievoorziening. IV Stadsdelen bestaat uit 2 teams Functioneel Beheer, 2 teams Proces- en Informatie Management en 3 teams Informatiebeheer . De manager IV Stadsdelen vormt samen met de teammanagers het managementteam van IV Stadsdelen. Er werken in totaal ongeveer 170 medewerkers bij IV Stadsdelen.

Functieomschrijving

De afdeling Businesscontrol bij de Directie Middelen en Control is op zoek naar een Businesscontroller Informatievoorziening Stadsdelen!

 

Gemeente Amsterdam heeft een vacature voor een

 

Businesscontroller Informatievoorziening Stadsdelen

Vaste baan, voor 36 uur


De functie
Businesscontrollers worden vanuit een afdeling Businesscontrol bij de Directie Middelen en Control decentraal ingezet bij een rve of stadsdeel. Momenteel is er een vacature bij de Informatievoorzieningseenheid van de 7 Stadsdelen van Amsterdam.

In de functie van Businesscontroller Informatievoorziening Stadsdelen ben je verantwoordelijk voor de brede control binnen de Informatievoorzieningseenheid van de 7 stadsdelen van Amsterdam. Je adviseert het management over de belangrijke ontwikkelingen en kijkt daarbij nadrukkelijk verder dan de financiële aspecten en overweegt het hele spectrum van bedrijfsvoering en beleid. Risicomanagement vormt daarbij een wezenlijk onderdeel.

De Businesscontroller:

 • Adviseert de rve-manager op basis van de verkregen inzichten uit de financiën, risicobeheersing, de stand van zaken in het bereiken van de afgesproken resultaten en kennis van de primaire processen van de rve;
 • Ondersteunt de rve-manager bij het uitzetten van de strategie;
 • Is betrokken bij definiëring van de doelstellingen en bijbehorende prestatie-indicatoren om tot goede resultaatsturing in de rve te komen;
 • Signaleert en adviseert over mogelijkheden tot verbetering van doelmatigheid en doeltreffendheid in de processen;
 • Adviseert de rve-manager over afwijkingen ten opzichte van staand beleid en afgesproken resultaten;
 • Heeft zitting in het management team van de rve en adviseert bij het besluitvormingsproces op de actuele dossiers;
 • Adviseert de clustercontroller over opgedane inzichten en afwijkingen en doet voorstellen voor maatregelen, bijsturing en verbetering op clusterniveau;
 • Ziet er op toe dat de gemeentebrede, cluster en rve richtlijnen en kaders binnen de rve worden geïmplementeerd en bewaakt dat deze (correct) worden toegepast;
 • Geeft uitvoering aan brede control binnen de rve en zoekt verbinding met de collega’s van de andere bedrijfsvoeringsfuncties en beleidsdirecties om brede control vorm te geven;
 • Adviseert over de implementatie in de rve van de aanbevelingen van de accountant en de rekeningencommissie van de raad;
 • Voert regie en voert control uit op de P&C producten van de rve;
 • Voert regie op risicomanagement binnen de rve;
 • Ziet toe op een adequaat financieel beheer in de rve en geeft de kaders waarbinnen de financieel adviseur in de rve het werk dient uit te voeren.

Functie-eisen

 • afgerond WO-opleiding: Bedrijfskunde, (Openbare) Financiën, Economie of vergelijkbaar;
 • ruime ervaring met bedrijfsmatige exploitatie en bedrijfsvoering;
 • aantoonbare bijgehouden expertise op het vakgebied van finance & control;
 • affiniteit met de bedrijfsvoering van een informatievoorzieningseenheid is een pré;
 • gemeentelijke ervaring is een pré;
 • spreek- en schrijfvaardig.


Competenties
Van alle medewerkers van de Gemeente Amsterdam wordt verwacht dat zij Open, Actief en Integer zijn. Verder gelden voor deze functie de volgende competenties:

 • omgevingsbewustzijn;
 • samenwerken;
 • relatiebeheer;
 • initiatief;
 • resultaatgerichtheid;
 • overtuigingskracht.


Specifieke competenties

 • analytisch vermogen;
 • veranderkracht.

Wij bieden

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 4.490,- en maximaal € 5.984,- bruto per maand (salarisschaal 13) op basis van 36 uren per week.
 • Een vast dienstverband volgt, nadat een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef (1 jaar) succesvol is doorlopen.
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.


Neem voor meer informatie over de functie of procedure contact op met Erwin Agasi (clustercontroller), tel. 06- 55364736.

Sollicitaties
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 10 december 2017 via onze sollicitatiepagina, door te klikken op de solliciteerbutton, onder vermelding van Businesscontroller Informatievoorziening Stadsdelen – 17110215.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.Trefwoorden: Businesscontroller, Control, Controller, Controlling, Finance, Financieel, Financiën, Financial Controller, Bedrijfskunde, Economie, Overheid, Gemeente

Bezoek www.amsterdam.nl voor meer informatie over de vacature Businesscontroller Informatievoorziening Stadsdelen of solliciteer online op de vacature Businesscontroller Informatievoorziening Stadsdelen.

Solliciteer op deze vacature Contact via LinkedIn


 

Gemeente Amsterdam

Resized Image

-
/

Jobs In Finance is een uitgave van Jobs 4 Professionals.

Alle rechten voorbehouden. Copyright © 2017 www.jobsinfinance.nl.